ŠTĚRBOVÁ, Kristýna. Návrh marketingového mixu pro kadeřnictví [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4338. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Robert Zich.

Uložit do Citace PRO