NOVÁK, Pavel. Zadní těhlice vozidla Formule Student [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/434. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Ramík.
Uložit do Citace PRO