JOCH, Vítězslav. Nízkoenergiový rozptyl iontů inertních plynů na zlatých strukturách [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4351. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Průša.

Uložit do Citace PRO