ZHURAVLYOVA, Yelena. Zdravé bydlení [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43536. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Hana Urbášková.

Uložit do Citace PRO