HOJDYSZ, Tomáš. Aplikace neuronových sítí pro podnikatelský záměr [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4354. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Dostál.

Uložit do Citace PRO