LANDSMAN, Dominik. Využití finanční analýzy v podniku [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4356. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Miloš Konečný.
Uložit do Citace PRO