ELIÁŠ, Marek. Hlavní právní otázky v realitní praxi [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4380. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Ivo Telec.
Uložit do Citace PRO