VANĚČEK, Jan. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rekreační a zahrádkářská chata v lokalitě Náchod a okolí [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4384. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Klika.
Uložit do Citace PRO