PRUDÍK, Martin. Trakční měnič pro motorové kolo se stejnosměrným motorem [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/439. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Pavel Vorel.
Uložit do Citace PRO