KOPEČNÝ, Josef. Optická metoda měření kontrakce izolované srdeční buňky [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/44. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vratislav Čmiel.
Uložit do Citace PRO