HRUBEŠ, Tomáš. Návrh konkurenční strategie pro firmu XY [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4406. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Bartes.
Uložit do Citace PRO