KRČÁLOVÁ, Jana. Řízení jakosti a řízení reklamací ve společnosti [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4411. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Bartes.
Uložit do Citace PRO