HAVLÍČEK, Tomáš. Částečné výboje v elektronických zařízeních pracujících na vyšších kmitočtech [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4414. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jaroslav Boušek.

Uložit do Citace PRO