ODEHNAL, Tomáš. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu garáž na území města Brna [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4416. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Milan Šmahel.

Uložit do Citace PRO