AXMAN, Petr. Návrh a vývoj zařízení pro řešení vybraných biomechatronických problémů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4419. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Přemysl Janíček.
Uložit do Citace PRO