PAŘÍZEK, Tomáš. Redukce emisí škodlivých látek u jednotek pro termické zpracování odpadů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4432. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Ladislav Bébar.
Uložit do Citace PRO