VESELÝ, Milan. Použití metody FMEA pro prevenci chyb v průmyslovém podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4439. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Luboš Kotek.
Uložit do Citace PRO