BĚLKA, Miloslav. Depozice prachových částic z ovzduší [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4452. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Jedelský.
Uložit do Citace PRO