STROMSKÝ, Tomáš. Studium slinování pokročilých keramických materiálů [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4453. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Karel Maca.

Uložit do Citace PRO