ONDROUŠEK, Vít. Využití opakovaně posilovaného učení pro řízení čtyřnohého robotu [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4459. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Tomáš Březina.

Uložit do Citace PRO