HAVLIŠ, Lukáš. Výroba dílců pro okenní kování [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4482. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Žák.
Uložit do Citace PRO