KŘEČEK, David. Vliv architektonického konceptu na potřebu tepla na vytápění energeticky úsporných budov pro bydlení [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4487. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav stavitelství. Vedoucí práce Josef Chybík.
Uložit do Citace PRO