FOJTŮ, Kateřina. Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4490. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lenka Zemánková.

Uložit do Citace PRO