POKORNÝ, Michal. Řízení procesu náboru, výběru a pracovní adaptace zaměstnanců ve společnosti Zentiva,k.s [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4498. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.
Uložit do Citace PRO