BONDY, Radim. Vliv sociálních sítí na e-marketing [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4504. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO