STEJSKAL, Tomáš. Návrh a realizace vstupních a výstupních obvodů A/D a D/A převodníku pro zpracování zvukových signálů [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4516. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Schimmel.

Uložit do Citace PRO