ĎURDINA, Lukáš. Stanovení charakteristik spreje pomocí optických měřících metod [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4517. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jan Jedelský.
Uložit do Citace PRO