SLAVÍČEK, Jiří. Hliník a jeho slitiny v automobilovém průmyslu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4524. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Karel Němec.
Uložit do Citace PRO