SMEJKAL, Pavel. Strojírenská údržba točivých elektrických strojů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4525. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Josef Pavlík.
Uložit do Citace PRO