BURIAN, Josef. Automatizované pracoviště pro stejnosměrná a střídavá měření [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4534. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jaroslav Koton.

Uložit do Citace PRO