ČERVEŇAK, Dušan. Návrh kotle na dřevní štěpku zapojeného v plynové kotelně [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4546. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Zdeněk Skála.

Uložit do Citace PRO