CAHA, Tomáš. Výroba opěry tvářením [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4553. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miloslav Kopřiva.
Uložit do Citace PRO