KÜRTHY, Peter. Postupy za nízké dohlednosti [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4554. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Kateřina Vašíková.
Uložit do Citace PRO