DOLEŽEL, Pavel. Současné možnosti nalezení fyzické pozice stanice v Internetu [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4559. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Balej.
Uložit do Citace PRO