NOVÁK, Pavel. Návrh zařízení pro vyvolání opakovatelného průběhu krouticího momentu při zkouškách řízení vozidla [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/457. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Ramík.
Uložit do Citace PRO