HORÁK, Michael. Internetový systém pro odesílání novinek emailem [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4571. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ondřej Pavelka.

Uložit do Citace PRO