HAVELKA, Michal. Mobilita sítí v Mobile IP [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4574. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Michal Skořepa.
Uložit do Citace PRO