PŘIKRYL, David. Město místo továrny - kompaktní bydlení v Břeclavi [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/459. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Gabriel Kopáčik.

Uložit do Citace PRO