KRAMÁROVÁ, Petra. Studium vlivu vlhkosti na celkový sterilizační účinek dielektrického bariérového výboje [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4590. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Zdenka Kozáková.

Uložit do Citace PRO