JELENÍKOVÁ, Judita. Podnikatelský plán - výběr vhodné formy podnikání pro lékařskou ordinaci [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4610. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO