PACHER, Jakub. Protichybové systémy s prokládáním [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4612. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Němec.
Uložit do Citace PRO