HERINGOVÁ, Tereza. Hodnocení ekonomického rizika investičního projektu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4613. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Vít Hromádka.

Uložit do Citace PRO