HOŠEK, Martin. Softwarová podpora finanční analýzy podniku [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4615. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Mária Režňáková.
Uložit do Citace PRO