ŽUREK, Jan. Automatický hlásič dopravní nehody vozidel [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4621. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Otto Dostál.
Uložit do Citace PRO