SKRUTEK, Ivo. Vývoj těsnících zátek pro testování vysokocyklové únavové pevnosti tlakového zásobníku paliva systému Common-Rail [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/463. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Ramík.
Uložit do Citace PRO