HOSTINSKÝ, Michal. Návrh lisovacího přípravku [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4635. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Žák.
Uložit do Citace PRO