STUDNAŘOVÁ, Martina. Porovnání výše obvyklého nájemného z bytů v lokalitě obce Vyškov [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/466. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Eva Uhlová.
Uložit do Citace PRO