ŠAFAŘÍKOVÁ, Sandra. Využití finanční analýzy v podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4688. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Miloš Konečný.

Uložit do Citace PRO