CHYTKA, Miroslav. Regionální a strukturální politika EU - ekonomické a právní aspekty [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4692. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Korytárová.

Uložit do Citace PRO