KREJČOVÁ, Lenka. Návrh změn ekonomického IS firmy [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4696. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO